Tehnologia asamblarii - Leximpex

Tehnologia asamblarii

Montarea elementelor cofrajului

Tehnologia "asamblării" cofrajului din elementele LEGO BLOCului permite realizarea construcţiilor de orice complexitate geometrică. Elementele speciale ale LEGO BLOCului ofer o oportunitate de construire a arcurilor şi golurilor de orice complexitate şi configurare.

Noua tehnologie LEGO CONSTRUCŢII permite aplicarea acesteia de către organizaţii profesionale de construcţii, care construiesc case complexe cu multe etaje, clădiri administrative şi industriale. În acelaşi timp, în condiţia anumitor abilităţi, conform tehnologiei cofrajului nedemontabil o casă individuală cu un etaj poate fi construită timp de o lună şi jumătate cu propriile puteri .

Asamblarea cofrajului din elementele LEGO BLOCului sunt similare asamblării din elementele constructorului pentru copii: cofrajul este asamblat  din elementele individuale ale LEGO BLOCului unite între ele cu proeminenţele de asamblare încorporate.

Proeminenţele de asamblare ale elementelor LEGO BLOCului se datorează profilului unic al elementelor  cofrajului nedemontabil. Suprafaţa superioară a elementelor cofrajului au proeminenţe speciale, în timp ce suprafaţa inferioară a elementelor are proeminenţe similare acestora după mărimea şi localizarea cavităţii. Elementele sunt asamblate apăsând uşor pe marginile lor, astfel încât lacătele să se închidă ermetic fără spaţiu gol.

O astfel de conexiune a elementelor cofrajului asigură o densitate mare a conexiunii, fixării şi joncţiunii elementelor între ele, ceea ce conferă cofrajului asamblarea necesară la această etapă şi rigiditatea  betonării. În cazul betonării pereţilor, densitatea mare a elementelor de contiguitate împiedică scurgerea betonului, penetrarea aerului sau a apei în cavităţile tehnologice ale cofrajului.

Primul rând de LEGO BLOCuri se plasează direct pe stratul hidroizolant de-a lungul întregului  perimetru al viitoarei clădiri. Arhitectura parterului este formată imediat, adică odată cu pereţii exteriori se proiectează racordul pereţilor interiori şi deschizăturile pentru uşă.


Fiecare rând următor al LEGO BLOCurilor trebuie să suprapună rândul precedent cu deplasarea joncţiunilor verticale ale zidului în raport cu grosimea totală a blocului cofrajului, adică 250 sau 300 mm.

Armarea construcţiei

Odată cu montarea elementelor cofrajului, are loc armarea construcţiei: armatura se fixează în "lacătele" elementelor de conexiune în poziţie orizontală şi verticală. Apoi, are loc turnarea betonului în cavitate.


Turnarea mortarului de beton se recomandă în straturi, după montarea a 3-4 rânduri de elemente ale cofrajului. În cazul utilizării echipamentului special şi calificării înalte, poate fi betonat un etaj complet după înălţime în straturi. Înainte de turnarea mortarului de beton în cofraj în locurile prevăzute de proiect, în cavităţile interioare ale blocurilor, trebuie de început montarea conductelor de ventilaţie şi a conductelor de canalizare. Orificiile corespunzătoare diametrului ţevilor se taie uşor în pereţii blocurilor  cu un ciocan de lipit fierbinte.

În decursul pregătirii pereţilor pentru turnarea betonului în oficiciile capetelor elementelor situate în colţurile casei, trebuie de instalat elemente speciale tip flanşă.
Ramele de ferestre şi uşi sunt fixate de pereţii de beton în mod tradiţional. În procesul de pregătire a deschizăturilor pentru uşi şi ferestre sunt utilizate elemente speciale pentru muchii. Pentru a crea o deschizătură arcuită, în elementele cofrajului formate, dar neumplute cu mortar de beton, se taie conturul arcului. După aceasta, în partea de jos se montează un cofraj demontabil din material corespunzător.

Finisarea interioară şi exterioară

După construcţia pereţilor,  elementele exterioare şi interioare ale LEGO BLOCurilor servesc nu doar în calitate de acoperire termo- şi fonoizolantă, dar, de asemenea, devine un fundament tehnologic pentru acoperirea pereţilor de orice tip, de la tencuială până la panourile de perete.

Pentru finisarea interioară şi exterioară a clădirilor se poate de utilizat gips-carton fixat pe şine, cadru sau adezivul de montare, tencuială cu utilizarea plasei de armare, plăcii ceramice, siding-ului, panourilor tip sandwich, lemn etc.


Se recomandă finisarea pereţilor interiori ai clădirilor din cofraj nedemontabile cu plăci de gips carton, deşi există şi alte materiale de acoperire. Plăcile de gips-carton se fixează pe suprafaţa elementelor de cofraj cu mastic.

Înainte de începerea procesului de finisare interioară trebuie de montat cablurile electrice şi de finisat  toate lucrările de instalare a sistemului de la comunicaţii. Conductele de apă şi alte linii de comunicaţii se montează pe suprafaţa exterioară a elementelor în şanţurile tăiate şi se fixează cu scoabe şi coliere.

Soluţii tehnice de protecţie a suprafeţei (cofraje de polistiren expandat) pereţilor din partea interioară a peretelui clădirii:

a) 2 straturi de gips-carton cu grosime de 12,5 sau 14 mm:

- primul strat de gips carton se fixează cu şuruburi (fixare mecanică) direct pe elementele de conexiune (legături) sau cu ajutorul barei de suspensie (placă încorporată) din oţel zincat direct de beton sau cu mastic în case individuale

- al doilea strat de gips carton este lipit cu adeziv

b) tencuială de ciment şi nisip cu o grosime totală de 25 mm pe plasă de oţel de 1-1,2 mm cu celule de 15x15 mm

c) tencuială uscată pe o plasă acrilică (de sticlă) cu o grosime totală de 20 mm
d) plăci de faianţă lipite pe mastic.

Soluţii tehnice de protecţie a suprafeţei (cofraje de polistiren expandat) pereţilor din partea exterioară a peretelui clădirii:

a) la înălţime de 50 de metri: tencuială din ciment şi nisip cu grosime de 25 mm pe rândul plasei de oţel ataşate de beton cu şuruburi auto-filetante;

b) un strat subţire a tencuielii de faţadă cu o grosime de 4 ... 8 mm, care a fost testat în ceea ce priveşte rezistenţa anti-incendiară şi care are dreptul să fie utilizat în construcţia clădirii de clasa F 1.3, adică pentru blocuri locative cu apartamente conform SNiP 21-01-97 "Siguranţa anti-incendiară a clădirilor şi instalaţiilor" p. 5.21 *

- în colţurile deschizăturilor de ferestre şi uşi are loc armarea suplimentară plasată în sens diagonal cu segmente de plasă

- la colţurile clădirii se efectuează armare intensă cu o plasă mai puternică "de colţ" SSK-U cu o plasă obişnuită

- se recomandă termoizolarea demisolului clădirii în varianta "anti-vandală" cu armare intensă a stratului de tencuială SSK-P şi o creştere a grosimii de până la 5-11 mm.

c) placare cu ½ din cărămidă (125 mm), montată pe proeminenţele etajelor (console de beton), tavane şi fixate în peretele monolitic cu ancorele peste 5 rânduri cu zidărie în intervale orizontale de 500 mm.

d) placarea cu plăci de tip "Faţadă ventilată cu suprafaţă din granule naturale," se aplică doar pentru faţadele caselor individuale.