Caracteristicile materialului - Leximpex

Caracteristicile materialului

Polistiren expandat – material unic după caracteristicile sale. Toate aceste caracteristici se referă totalmente la elementele cofrajului produse din acesta.
Polistirenul expandat are proprietăţi de auto-stingere. Durata arderii la o temperatură de 300 de grade Celsius nu depăşeşte 2 sec. Cofrajul din polistirenul expandat are categoria de rezistenţă anti-incendiară "G-1."

Vezi un video pe siguranţă la foc de cofraj permanent de polistiren aici>>>

Polistirenul are o calitate unica - o "respira" (vezi video)>>>

Polistirenul expandat are o calitate unică de "respiraţie". Stratul dublu al polistirenului expandat cu grosimea de 110 mm şi cu un strat de beton monolitic situat în interior cu o grosime de 140 mm în timpul testelor speciale, fiind plasat în centrul becului din sticlă cu apă, asigura trecerea prin el a aerului sub presiune.
Polistirenul expandat absoarbe complet zgomotul. Proprietăţile de izolare termică ale polistirenului depăşesc considerabil proprietăţile betonului armat, ale cărămizii sau lemnului. Cofrajele clădirii, în special ale depozitelor de legume, construite folosind blocuri exterioare special îngroşate pot menţine o temperatură internă constantă fără nici un echipament de încălzire.

Polistirenul expandat este rezistent la efectele biologice de distrugere şi acţiunea majorităţii substanţelor chimice, de aceea nu are restricţii referitoare la termenul de valabilitate. Polistirenul expandat de asemenea nu este un mediu favorabil pentru microorganisme, insecte şi rozătoare.

Densitatea medie: 25-30 kg/m3

Grosimea peretelui: 250 mm (140 mm - beton, de 55 mm - stratul interior şi exterior de polistiren, 300 mm (140 mm - beton, 55 mm - stratul interior din polistiren expandat şi de 105 mm - strat exterior)

Coeficientul conductivităţii termice
: K = 0,036-0,039 W / mK (fără finisarea interioară şi exterioară, în cazul exploatării în condiţiile zonelor climatice A şi B)

Rezistenţa la foc a pereţilor: 90 min. Timpul arderii independente a materialului deschis nu mai mult de 2 secunde

Permeabilitatea la vapori: 0,035 (m.h.Pa)
Izolarea acustică: 49 dB.
Absorbţia de apă: mai puţin de 2%

Durabilitatea: mai mult de 100 de ani (pe baza rezultatelor testelor de laborator din Germania).


Aceste proprietăţi le au şi plăcile termoizolante PIU.
Plăcile termoizolante PIU sunt destinate pentru izolarea termică şi fonică atât a construcţiei întregi (case locative, clădiri industriale, administrative şi publice, obiecte de serviciu, depozite, depozite de legume şi frigidere), precum şi pentru părţile acesteia. Plăcile sunt ideale nu doar pentru termoizolarea faţadelor, dar şi a acoperişurilor, pardoselilor, pereţilor, platformei drumului în cazul construirii drumurilor şi a căilor ferate.

Caracteristica plăcilor termoizolante din polistiren expandat constă în faptul că acestea permit izolarea termică a suprafeţelor fără formarea fisurilor deschise. Etanşeitate sporită şi proprietăţile mari de izolare termică permit plăcilor PIU să fie considerate unele dintre cele mai bune materiale termoizolante.

Reportaj video privind utilizarea polistirenului expandat în Austria.>>>.