Avantajele tehnologiei LEGO CONSTRUCTII - Leximpex

Avantajele tehnologiei LEGO CONSTRUCTII

Construcţie economică

Tehnologia LEGO CONSTRUCŢII permite reducerea termenului lucrărilor de montare şi asigură utilizarea economă a materialelor de construcţii şi finisare.
Greutatea mică  a LEGO BLOCurilor economiseşte bani pe transportarea materialului de pe şantierul de construcţie şi pe utilizarea echipamentelor de ridicat.
Tehnologia permite reducerea costurilor forţei de muncă în timpul de construcţie a clădirii.

Viteza construcţiei este de 10 ori mai mare!

Pereţii de monolit în cofrajul din LEGO BLOCuri se construiesc de 10 ori mai repede decât pereţii similari din cărămidă.
Viteza construcţiei cofrajului LEGO BLOCurilor este mai mare datorită greutăţii reduse a modulelor şi a sistemului convenabil din elemente de fixare. De exemplu, pentru construirea locuinţei unifamiliale cu o suprafaţă de la 200 până la 300 m2, o echipă de constructori profesionişti vor cheltui pentru asamblarea pereţilor din elementele LEGO BLOCurilor, armare şi betonare trei săptămâni. Caracteristicile înalte de izolare termică a cofrajelor nedemontabile din polistiren expandat sunt importante nu doar pentru exploatarea clădirilor, ci, de asemenea, pentru construcţia acestora la temperaturi scăzute. Protecţia termică creată de cofraje protejează betonul de congelare şi de răcire, asigură o răcorire uniformă a mortarului pe întregul volum al peretelui.

Uşurinţa instalării sistemului de comunicaţii în construcţie!

Cavităţile tehnologice din interiorul elementelor LEGO BLOCurilor se folosesc atât pentru armare, precum şi pentru instalarea sistemului de comunicaţii: linii electrice, comunicaţii şi alarmă, încălzire centrală, canalizare şi conducte de apă.
Pe lângă aceasta, canalele de comunicaţii pot fi "tăiate" cu uşurinţă în elemente LEGO BLOCurilor după construirea pereţilor.

Cost - de 1,5 ori mai mic!

Grosimea peretelui de 250 mm construit conform tehnologiei LEGO CONSTRUCŢII după caracteristicile sale depăşeşte în mod considerabil construcţia din cărămidă sau panouri. Iar caracteristicile de izolare ale acesteia sunt mult mai performante decât cele ale peretelui din cărămidă cu asemenea grosime. Costul unui metru pătrat este de aproximativ 1,5 de ori mai mic decât costul similar după proprietăţile de termoizolare ale peretelui construit din cărămidă.
Pereţii monolitici construiţi în cofraj din LEGO BLOCuri creează o sarcină specifică semnificativ mai mică pe fundament. Aceasta economiseşte mijloace băneşti în cazul construcţiei fundamentului.
Pe lângă aceasta, prin reducerea grosimii pereţilor externi, apare o suprafaţă suplimentară a clădirii finite.

- transportare economă
Pentru a economisi bani pe transport, LEGO BLOCurile sunt livrate la şantierul de construcţie în mod neasamblat.


- economie de bani prin refuzul de a utiliza echipamente grele
Masa elementelor cofrajului LEGO BLOCurilor este atât de mică, încât pe şantierul de construcţii nu este  nevoie de echipament de construcţii greu, cum ar fi macaraua. În cazul construcţiei clădirii cu etaje puţine  elementele pot fi transmise manual, în cazul clădirii cu mai multe etaje este suficient mecanism uşor de ridicare.


- economia în timpul finisării
După betonare şi construcţia pereţilor de monolit elementele de cofraj LEGO BLOC nu se demontează. LEGO BLOCurile formează pe suprafaţă pereţilor un strat continuu de izolaţie fonică şi termică atât în ​​interiorul cât şi în afara clădirii. Acest strat este, de asemenea, destul de pregătit pentru desfăşurarea următoarelor lucrări de finisare a pereţilor interiori şi exteriori, protejarea suprafeţei pereţilor contra mediului ambiant. Finisarea poate fi realizată cu utilizarea a tuturor tehnologiilor şi materialelor moderne. Nu este necesar doar un singur lucru – izolare termică şi fonică a pereţilor.

Exploatare economică

Noua tehnologie LEGO CONSTRUCŢII prevede nu doar construirea peretelui monolitic. Forajul nedemontabil cu proprietăţi de izolare interioare şi exterioare a pereţilor înaltă. Acest lucru economiseşte timp şi bani excluzând necesitatea de a efectua lucrări suplimentare de izolare termică şi fonică a clădirii.

- proprietăţile de izolare termică şi fonică
LEGO BLOCurile se fabrică din polistiren expandat. Acest material are proprietăţi unice de izolare termică şi fonică. Pentru a obţine protecţia termică prevăzută pentru construcţia zidului de monolit cu cofraje din polistiren expandat, ar trebui de construit un zid din cărămidă cu grosime de 2500 mm.

După ridicarea pereţilor de monolit elementele LEGO BLOCurilor devin un element natural de termoizolare.

Clădirile, construite conform tehnologiei LEGO CONSTRUCŢII au proprietăţi de economisire a energiei în medie cu 3,5 ori mai mult, decât în cazul clădirilor similare construite din cărămidă.

Proprietăţile termotehnice înalte ale pereţilor este o modalitate de a evita costurile mari de achiziţionare a echipamentului de încălzire costisitor. Costul de încălzire a casei construite conform  tehnologiei cofrajului nedemontabil va fi de 3-3,5 de ori mai mic în comparaţie cu costul casei obişnuite construite din cărămidă.

LEGO BLOCurile creează un start de polistiren din partea interioară şi exterioară a peretelui casei din monolit.

În vederea realizării izolaţiei termice, care creează un strat de polistiren cu o grosime de 55 mm în interiorul clădirii şi de la 55 mm până la 155 mm din exterior, ar fi trebuit de construit perete din beton cu o grosime de 1500 mm, din cărămidă - 2500 mm, din lemn - 350 mm. Dar în realitate pereţi cu o astfel de grosime nu se întâlnesc, deoarece construcţia acestora este foarte costisitoare, risipitoare şi nepractică. Prin urmare, pereţii standard din beton şi cărămidă  sunt izolaţi în mod suplimentar. Pereţii construiţi cu utilizarea cofrajelor nedemontabile de polistiren expandat, nu au nevoie de izolare termică suplimentară.